37 Pangkat / Maqom Wali Allah

Wali Allah itu golongan orang orang yang selalu beriman dan bertakwa, mereka golongan golongan yang mengikuti Rasulullah SAW, yang mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baik pengabdian daripada mahluk lain, sehingga kecintaan Allah turun kepadanya melebihi mahluk yang lainnya pula. Karena para wali itu jauh dari dunia, dan ilmunya menembus batas mahluk lainnya, mereka diberi tugas sesuai dengan tingkatan tingkatan keimanan dan ketakwaannya. dalam ayat disebutkan

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang- orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.” (QS. Yunus : 62-63).

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa wali Allah (waliyullah) ialah orang yang beriman dan bertakwa.(lihat Tafsir Ibnu Katsir juz 2 hal 422). (Wali-wali Allah) ialah orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Mereka juga beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (Al-Qur’an) dan yang diturunkan kepada nabi- nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, serta mereka meyakini adanya hari akhir. Mereka (wali-wali Allah) itu adalah golongan yang mengikuti Nabi Muhammad SAW (lihat Tafsir Tanwiirul Miqbas, hal 4).

Terhadap mereka (wali-wali Allah) terkadang tampak karamah ketika sedang dibutuhkan. Seperti karamah Maryam ketika ia mendapatkan rezeki berupa makanan di rumahnya (QS.3 : 35) (lihat Firqah an Naajiyah Bab 31).

Maka wilayah (kewalian) memang ada. Tetapi ia tidak terjadi kecuali pada hamba yang mukmin, taat dan mengesakan Allah. Adapun karamah tidak menjadi syarat untuk seseorang disebut sebagai wali Allah, sebab syarat demikian tidak diberitakan dalam Al Qur’an.

Tingkat kewalian yang terdapat dalam diri seseorang sesuai dengan tingkat keimanannya. Para wali Allah yang paling tinggi tingkat kewaliannya adalah para nabi, dan diantara para nabi yang paling tinggi tingkat kewaliannya adalah para rasul, dan diantara para rasul yang paling tinggi tingkat kewaliaanya adalah rasul ulul azmi, dan diantara rasul ulul azmi yang paling tinggi tingkat kewaliannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka barangsiapa yang mengaku mencintai Allah dan dekat dengan-Nya (mengaku sebagai wali Allah), tetapi ia tidak mengikuti sunah Rasulullah Muhammad SAW, maka sebenarnya ia bukanlah wali Allah tetapi musuh Allah dan wali setan (lihat Al Furqan, hal 6) .

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran dibwah ini :
LA TAHSABANNAL LADZI QUTILUU FI SABILILLAHI AMWATAN, BAL AHYAUN INDA ROBBIHIM YURZAQUNA ( Ali Imron 169 ).
Artinya :”Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu MATI bahkan mereka itu HIDUP di sisi tuhannya dengan mendapat rizqi “

HIDUP Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat keni’matan2 di sisi Allah, Dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan HIDUP nya itu.

Berikut 37 pangkat / maqom para wali Allah yang juga terdapat pada kitab Jawahir Al-Khomsi Syeikh Khotiruddin Bayazid Al-Khowajah dan Kitab Jami’u Karomatil Aulia kepunyaan Syeikh Yusuf ibni Isma’il An-Nabhani R.A.:

1.Qutub Atau Ghauts ( 1 abad 1 Orang )
2. Aimmah ( 1 Abad 2 orang )
3. Autad ( 1 Abad 4 Orang di 4 penjuru Mata Angin )
4. Abdal ( 1 Abad 7 Orang tidak akan bertambah & berkurang Apabila ada wali Abdal yg Wafat Allah menggantikannya dengan mengangkat Wali abdal Yg Lain ( Abdal=Pengganti ) Wali Abdal juga ada yang Waliyahnya ( Wanita )
5. Nuqoba’ ( Naqib ) ( 1 Abad 12 orang Di Wakilkan Allah Masing2 pada tiap2 Bulan)
6. Nujaba’ ( 1 Abad 8 Orang )
7. Hawariyyun ( 1 Abad 1 Orang ) Wali Hawariyyun di beri kelebihan Oleh Allah dalam hal keberanian, Pedang ( Zihad) di dalam menegakkan Agama Islam Di muka bumi.
8. Rojabiyyun ( 1 Abad 40 Orang Yg tidak akan bertambah & Berkurang Apabila ada salah satu Wali Rojabiyyun yg meninggal Allah kembali mengangkat Wali rojabiyyun yg lainnya, Dan Allah mengangkatnya menjadi wali Khusus di bulan Rajab dari Awal bulan sampai Akhir Bulan oleh karena itu Namanya Rojabiyyun.
9. Khotam ( penutup Wali )( 1 Alam dunia hanya 1 orang ) Yaitu Nabi Isa A.S ketika diturunkan kembali ke dunia Allah Angkat menjadi Wali Khotam ( Penutup ).
10. Qolbu Adam A.S ( 1 Abad 300 orang )
11. Qolbu Nuh A.S ( 1 Abad 40 Orang )
12. Qolbu Ibrohim A.S ( 1 Abad 7 Orang )
13. Qolbu Jibril A.S ( 1 Abad 5 Orang )
14. Qolbu Mikail A.S ( 1 Abad 3 Orang tidak kurang dan tidak lebih Allah selau mengangkat wali lainnya Apabila ada salah satu Dari Wali qolbu Mikail Yg Wafat )
15.Qolbu Isrofil A.S ( 1 Abad 1 Orang )
16. Rizalul ‘Alamul Anfas ( 1 Abad 313 Orang )
17. Rizalul Ghoib ( 1 Abad 10 orang tidak bertambah dan berkurang tiap2 Wali Rizalul Ghoib ada yg Wafat seketika juga Allah mengangkat Wali Rizalul Ghoib Yg lain, Wali Rizalul Ghoib merupakan Wali yang di sembunyikan oleh Allah dari penglihatannya Makhluq2 Bumi dan Langit tiap2 wali Rizalul Ghoib tidak dapat mengetahui Wali Rizalul Ghoib yang lainnya, Dan ada juga Wali dengan pangkat Rijalul Ghoib dari golongan Jin Mu’min, Semua Wali Rizalul Ghoib tidak mengambil sesuatupun dari Rizqi Alam nyata ini tetapi mereka mengambil atau menggunakan Rizqi dari Alam Ghaib.
18. Adz-Dzohirun ( 1 Abad 18 orang )
19. Rizalul Quwwatul Ilahiyyah (1 Abad 8 Orang )
20. Khomsatur Rizal ( 1 Abad 5 orang )
21. Rizalul Hanan ( 1 Abad 15 Orang )
22. Rizalul Haybati Wal Jalal ( 1 Abad 4 Orang )
23. Rizalul Fath ( 1 Abad 24 Orang ) Allah mewakilkannya di tiap Sa’ah ( Jam ) Wali Rizalul Fath tersebar di seluruh Dunia 2 Orang di Yaman, 6 orang di Negara Barat, 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua Jihat ( Arah Mata Angin )
23. Rizalul Ma’arijil ‘Ula ( 1 Abad 7 Orang )
24. Rizalut Tahtil Asfal ( 1 Abad 21 orang )
25. Rizalul Imdad ( 1 Abad 3 Orang )
26. Ilahiyyun Ruhamaniyyun ( 1 Abad 3 Orang ) Pangkat ini menyerupai Pangkatnya Wali Abdal
27. Rozulun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang )
28. Rozulun Wahidun Markabun Mumtaz ( 1 Abad 1 Orang )
Wali dengan Maqom Rozulun Wahidun Markab ini di lahirkan antara Manusia dan Golongan Ruhanny( Bukan Murni Manusia ), Beliau tidak mengetahui Siapa Ayahnya dari golongan Manusia , Wali dengan Pangkat ini Tubuhnya terdiri dari 2 jenis yg berbeda, Pangkat Wali ini ada juga yang menyebut ” Rozulun Barzakh ” Ibunya Dari Wali Pangkat ini dari Golongan Ruhanny Air INNALLAHA ‘ALA KULLI SAY IN QODIRUN ” Sesungguhnya Allah S.W.T atas segala sesuatu Kuasa.

29. Syakhsun Ghorib ( di dunia hanya ada 1 orang )
30. Saqit Arofrof Ibni Saqitil ‘Arsy ( 1 Abad 1 Orang )
31. Rizalul Ghina ( 1 Abad 2 Orang ) sesuai Nama Maqomnya ( Pangkatnya ) Rizalul Ghina ” Wali ini Sangat kaya baik kaya Ilmu Agama, Kaya Ma’rifatnya kepada Allah maupun Kaya Harta yg di jalankan di jalan Allah, Pangkat Wali ini juga ada Waliahnya ( Wanita ).
31. Syakhsun Wahidun ( 1 Abad 1 Orang )
32. Rizalun Ainit Tahkimi waz Zawaid ( 1 Abad 10 Orang )
33. Budala’ ( 1 Abad 12 orang ) Budala’ Jama’ nya ( Jama’ Sigoh Muntahal Jumu’) dari Abdal tapi bukan Pangkat Wali Abdal
34. Rizalul Istiyaq ( 1 Abad 5 Orang )
35. Sittata Anfas ( 1 Abad 6 Orang ) salah satu wali dari pangkat ini adalah Putranya Raja Harun Ar-Royid yaitu Syeikh Al-‘Alim Al-‘Allamah Ahmad As-Sibty
36. Rizalul Ma’ ( 1 Abad 124 Orang ) Wali dengan Pangkat Ini beribadahnya di dalam Air di riwayatkan oleh Syeikh Abi Su’ud Ibni Syabil ” Pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai tikrit di Bagdad dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku “Apakah ada hamba2 Allah yang beribadah di sungai2 atau di Lautan” Belum sampai perkataan hatiku tiba2 dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata “akulah salah satu hamba Allah yang di tugaskan untuk beribadah di dalam Air”, Maka akupun mengucapkan salam padanya lalu Dia pun membalas salam aku tiba2 orang tersebut hilang dari pandanganku.
37. Dakhilul Hizab ( 1 Abad 4 Orang )
Wali dengan Pangkat Dakhilul Hizab sesuai nama Pangkatnya , Wali ini tidak dapat di ketahui Kewaliannya oleh para wali yg lain sekalipun sekelas Qutbil Aqtob Seperti Syeikh Abdul Qodir Jailani, Karena Wali ini ada di dalam Hizab nya Allah, Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfudz sebagai barisan para Aulia, Namun Nur Ilahiyyahnya dapat terlihat oleh para Aulia Seperti di riwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syeikh Abdul Qodir Jailani Melaksanakan Towaf di Baitulloh Mekkah Mukarromah tiba2 Syeikh melihat seorang wanita dengan Nur Ilahiyyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syeikh Abdul qodir Al-Jailani Mukasyafah ke Lauhil Mahfudz dilihat di lauhil mahfudz nama Wanita ini tidak ada di barisan para Wali2 Allah, Lalu Syeikh Abdul Qodir Al-Jailani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa Wanita ini dan apa yang menjadi Amalnya sehingga Nur Ilahiyyahnya terpancar begitu dahsyat , Kemudian Allah memerintahkan Malaikat Jibril A.S untuk memberitahukan kepada Syeikh bahwa wanita tersebut adalah seorang Waliyyah dengan Maqom/ Pangkat Dakhilul Hizab ” Berada di Dalam Hizabnya Allah “, Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa Ber Husnudzon ( Berbaik Sangka ) kepada semua Makhluq nya Allah, Sebetulnya Masih ada lagi Maqom2 Para Aulia yang tidak diketahui oleh kita, Karena Allah S.W.T menurunkan para Aulia di bumi ini dalam 1 Abad 124000 Orang, yang mempunyai tugasnya Masing-masing sesuai Pangkatnya atau Maqomnya. Susunan Maqom/Pangkat Para Aulia ini dari kitab Jami’u Karomatil Aulia ( Kumpulan Karomah2 Para Wali ), Perlu di ketahui bahwa Maqomnya para Aulia tidak tetap tapi naik walaupun mereka sudah Meninggal, dan wali Allah ada dimana2 pesannya adalah jangan suka berprasangka buruk pada orang lain.

About these ads

32 Komentar to “37 Pangkat / Maqom Wali Allah”

 1. Salam Allah dan Rasul nya,pada semua orang muqmin.saya mau nanya,saya punya teman.ia pernah zikir allah allah allah…. Dia merasakan vana,tiada tempat tiada kalimat,tiba2 ia berada di alam yg semuanya cahaya dan tampa batas,kayak nya dia dilangit.ia sendiri di alam itu bepakai an serba putih.yg kedua dia perna kesitu lg bertemu orang tua,kayak nya hidup di jaman dulu kali.jubah &sorban serba putih,juga alis janggut & kumis jg putih.dia memberi teman saya hadiah.apa hal ini,bisa di beri penjelasan tuan guru

  • Anda masih dalam suasana alusinasi. Mungkin anda seringberfikir atau berhasul tntang cahaya dari surga..atau nur…yg mudah untuk menghindati alusinasi anda yaitu banyak ber amal soleh

 2. Dan zikir lg ia di hari keliama,ia vana juga,ia merasa ada yg masuk kelubang ubun ubun kepalanya.terasa sejuk sekali dan terus turun sampai ke dada dan pundak belakang.dan sampai sekarang terus terasa dan ada berpindah pindah di sekitar dada kepala dan pundak belakang.tuan guru2 bisa kasih penjelasan.

 3. Waalaikumsalam saudara q yang kumuliakan, saya alfaqir mencoba menjawab, sebagaimana orang yang menjalani tasawuf hal2 itu sering dirasakan pada2 tingkatan2 kesufianx, spti tingkatan tasawuf menurut abu Sa’id bin abul Khair berikut:
  1. Niat 15. Ibadah 29. Wijd (ekstase)
  2. Inabah (penyesalan) 16. Warak 30. Qurb (kehampiran)
  3. Tobat 17. Ikhlas 31. Tafakur (perenungan)
  4. Iradah (Kemauan) 18. Sidq (benar/jujur) 32. Wisal (hubungan langsung)
  5. Mujahadah (kesungguhan) 19. Khauf (takut akan kemurkaan Allah SWT) 33. Kasyf (terbuka hijab yang membatasi manusia dan Allah SWT)
  6. Muraqabah (mawas diri) 20. Raja’ (harap akan rahmat Allah SWT) 34. Khidmat
  7. Sabar 21. Fana 35. Tajrid atau tajarrud (pembersihan hati dari selain Allah SWT)
  8. Zikir 22. Baka 36. Tafrid (menyendiri dengan Allah SWT)
  9. Rida 23. Ilm al-yaqin (ilmu yakin) 37. Inbisat (melapangkan hati menerima ilahi)
  10. Mukhalafah an-nafs (melawan hawa nafsu) 24. Haqq al-yaqin (yakin yang sebenarnya) 38. Tahkik (menerima kebenaran)
  11. Mufakat 25. Makrifat 39. Nihayah (akhir perjalanan kerohanian)
  12. Taslim (penyerahan) 26. Juhd (usaha keras) 40. Tasawwuf (tasawuf)
  13. Tawakal 27. Walayah (kewalian)
  14. Zuhud 28. Mahabbah
  Dengan demikian orang yang menjalani tasauf dapat dilihat dari niat, akhlaq dan ibadahnya semua ssuai dengan syariat, jika pejalan tasawuf belum menjalani hal2 d atas atau malah menjalankan hal2 yg dluar syariat akan tetapi mrasakan hal2 spti itu bs sj itu dari ilmu2 lain dan bkn untuk kbaikan, akan tetapi jk dlihat orang itu shaleh, dan baik amal ibadahnya.. masyaAllah .. ilmu Allah turun kepadanya dan apa yang dirasakannya itu benar2 datang dari Allah karena kecintaan Allah kepadanya dan Allah membuka (kasf) apa2 yang tertutup d kepalanya dan didadanya.

 4. izin copy ya tq

 5. assalamu’alaikum, tadz temen ana pernah suatu ketika setelah hadoroh,kemudian tertidur dia bermimpi ada suatu tempat yg dy g tau dimana,namun didepan dia ada air sungai yg mengalir cukup deras arusnya,iya ingin menyebrangi sungai itu tetapi tak ada alat yg dapat iya gunakan,namun ketika matanya terpejam sejenak,ketika iya mebuka mata iya telah berada disebrang sungi tersebut,setelah itu iya melihat ada pantai yg begitu luas iya pun mengalami hal yg sama iya berhasil menyebranginya,setelah berhasil menyebranginya,iya melihat samudra,ketika iya ingin menyembranginya iya lihat jebatan yg sangat kecil diatas samudra tersebut,belum sempat iya menyembrainginya,iya keburu terjaga.adakah arti dari mimpi tersebut tadz mohon pencerahannya. terima kasih.
  wassalam.

 6. Sy dr kcil hngga umur 33 thn sring mimpi ketm dngn 2 orng kia.ii dan sy jg sring di ksih benda2 pusaka.tp sejauh itu sy tdk mau mnerimanya.sy cm bilng belum saatnya sy trma.tp lm2 sy jd pnsran.dan brtnya2 sbnarnya apa yg trjdi sm sy.pd saat skang ni klu sy konsentrasi sy bs mlhat keberadaan seorng dr jauh.dan apabla sy mengingikn ktmu dngn kiai.ii tu mlmnya psti mimpi dngnya,hinga suatu hr sy ikut terikat pd mlmnya sy mimpi di jumpai 4 orang wali.tp sy tdk tau nm2nya.tp yg pling tua dr mrka ksih sy nasehat slat jngn ditngal slalu berbuat baik,sy jd bingung apa sbnarnya trjdi sm sy.?knp mimpi itu slalu dtng.???

 7. Maaf mau tanya, Kalau ingin tahu sumber pengambilan/leteratur keterangan tentang hal ihwal waliyullah ada di kitab apa, tolong kirim nama kitabnya,.. terima kasih

 8. masa dr kitab2 yang antum terjemahin disana artinya 1 abad???????

 9. Asslkm….sy dr aceh ni mau nanya ni???
  bagaimana y cara kita mengetahui sosok seorang aulia allah..yang sesungguhnya…
  karena slama ini ada hal ghoib yang membimbing saya hal kebaaikan..dengan ujud nyata mengaku seorg aulia…dan setiap x saya berzkir kepada allah dan solwt rasulullah…saya merasakan ada sebuah energi dan dmata sy ddalm kegelapn saya melht ada sbuah cahaya yg berkedap kedip …
  Mohon penjelasan nya ???

  wassalm…

 10. Assalkm… guru..beberapa bulan belakangan ini isteri dan anak perempuan saya (13 thn) mengalami hal-hal gaib diluar jangkauan akal dan pikiran,keduanya ketika sholat dan berzikir didatangi tiga orang aulia ( syech ) dan sekarang tetap berlanjut bahkan anak saya berkomunikasi dengan aulia ( syech) tersebut di dalam pandangan anak saya ada seorang aulia yang memiliki se ekor harimau dan harimau itu selalu hadir menjaga anak saya .Ada satu kejadian yg dialami anak saya ketika aulia membawanya ketaman bunga yg indah sekali ‘ Wallahu allam ‘
  Beliau ketiga aulia juga membantu kami mengusir jin kafir yang ada dirumah kami melalui perantaara anak saya ini bahkan ada 3 jin yang sudah mengucapkan dua kalimahsahadat selama pengusiran itu berlangsung.
  Insya Allah apabila kejadian ini atas ijin Allah saya dengan ikhlas menerima….semoga..
  bagaimana petunjuk dan tanggapan tuan guru….. wassalam

 11. Kamandan para wali allah yatu gelar nya sulton.pangkat abdal.
  Ada 3 manusia terbaik yang pernah di ciptakan allah swt yaitu Nabi.wali.hamba.
  Nani di beri mukjizat..wali di beri karomah..hqmba di beri anugrah..mereka punya tugas masing masing dengan cara masing masing.yg di perintahkan allah masing masing berbeda.mereka bebas kapan datang kpd allah….contoh pada masa rasulallah ada seorang wali namanya juskorni.mereka tidak pernah jumpa tetapi setiap sahabat dan pengikut rasul ingin belajar agama rasul menyruh belajar kd juskorni

 12. izin copas gus

 13. izin dimuat difb ya’.

 14. assallammualaikum. nama imam.ane mau nanya tentang kehidupan kepada ustadz . knp allah menciptakan kehidupan knp ada kehidupan . bahkan sebelum nabi adam as di ciptakan allah menciptakan langit bumi planet planet lain dan makhluk makhluk bernyawa juga tumbuhan dan binatang. dan ane mau tanya tentang ruh seperti aparuh itu dibuat dan di mna ruh itu kembali jika makhluk itu tiada.

 15. wa’alaikumussalam.wr wb. sekedar nambah walaupun jawaban nya jawaban yg dasar .. anggap saja ini so tau krna pengthuan sy msh dasar ,, hehe .. kalo msalah bntuk ruh manusia ibarat energi daya , contoh nya sebuah batrey habis lalu energi charger yg mask e batrey menjadi tenaga tanpa terlihat dg dhlohir kmna bntuk strum nya ? ibarat ruh . dn jenis ruh yg terkandung dalam tubuh itu pun juga khan banyak bukan hanya 4 atau 5 namun lebih… contohnya : ruh idhofi, ruhulhayat ruhulyahdloh , dlsb. dan alloh swt menarik ruh ke lauwilmahfudz setelah berpisah dgn jasad .

 16. Assalaamu’alaikum sedulur, terimakasih penjelasannya nambah ilmu lagi dan wawasan ke islaman,keimanan serta jalan sufi. saya juga mau berbagi kepada sahabat sekalian untuk mendapatkan BUKU MENADI WALI ALLAH – SECARA GRATIS, silahkan kirim email ke : mutellint@gmail.com terimakasih, wassalaamu’alaikum wr wb

 17. minta mf mita ridha minta halal ulun izin save :-)

 18. assalaamu’alaikum wr.wb..
  Izin numpang baca sajo nih..
  Moga tambah berkah..aamiin..:)

 19. TRIMKASIH IKHWANUL MUSKIM

 20. Salam uhkwah utk semua sdr seislam disini..saya dr Malaysia, saya jg sdg dlm perjalanan tareqat pimpinan mursyid..sekadar ingin membantu menjawab permasalahan dan pengalaman yg dialami oleh teman2 disini..kiranya adalah lebih baik bergabung dan bernaung dibawah tafeqat muktabar ie TQN, naksyabandiah kholidiah, sytariyyah, qodiriah, syatariyyah, khalwatiyyah, idrisiyyah dan lainnya yg sy rasa di indonesia jg banyak, sepertinya kami di Malaysia..sy sendiri berpayung dibawah tarekat khalwatiyyah idrisiyyah dan dipimpin oleh yg mulia mursyid kami..pengalaman rohani yg dialami akan mampu dijawab dgn tepat oleh mursyid sesuatu tarekat yg sdh mmg pasti dia mempunyai maqam yg lebih tggi berbandibg kita..mmg pada kebiasaannya beramal itu semisal amalan zikrullah yg mendarah daging atau membuat ibadat wajib dan sunat lainnya utk membersihkan hati kita untuk menjadi sebenar benar hamba dan seterusnya ingin mendekat pada Allah swt..tapi kita khuatir kalau2 pengalaman yg dialami bukan dtgnya dr perkara yg benar..ini hanya sarana sy yg masih doif ini..tafaddal pada semua sekiranya dpt manafaat dr sarana saya kerana sepanjang pengalaman sy dipimpin oleh mursyid saya, saya rasa lebih selamat..amalan dan keyakinan bertambah mantap berkat bimbingan mursyid..

 21. syekh kok gk ada yaa

 22. mhon izinya buat di copy paste… mkasih

 23. gw jd bingung klo bgini

 24. mas ini ustad ya

 25. wahay semua saudaraku, ,ingatlah kebahagiaan yg ditrunkan kepada kita dari allah swt, ,bahwa tlah diutusnya seorang rosul yg membwa bukti kebnran yg nyata, ,maka dri it, , ikutilah sunah2ny dan kitap suci yg dibwany yaitu ktab suci al,qur’an, agr kta smua tdak trssat dalam tipu daya iblis, ,

 26. Seharusnya, bukan hanya para nabi saja yang harus menjadi para pemelihara kehidupan dunia, karena kita semua sebagai umat manusia pun telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai Khalifah di bumi. tugas dan kewajiban sebagai para khalifah itulah yang akan menjadikan kita semua berperan sebagai pemelihara kehidupan dunia. di bawah kepemimpinan Mereka….melalui ‘ syariat ” yang telah mereka sampaikan.

 27. Assalamu ‘Alaikum Wr.Wb. “Mohon izin Copy”

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: